STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2019

Ve středu 2. října 2019 proběhl ve Středočeské knihovně v Kladně již 8. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Toto ocenění má být inspirací a motivací knihovníků neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti a vzájemné spolupráci. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů našeho kraje.
Z našeho obsluhované regionu obdržela ocenění paní Marie Šprunglová ze Školní knihovny pro děti, mládež a dospělé Chraštice. 
Blahopřejeme.
Tiskovou zprávu naleznete zde 
Fotografie ze slavnostního předávání cen naleznete zde: https://zschrastice1920.rajce.idnes.cz/2.10.2019_Stredocesky_Kramerius_2019_-_oceneni_nasi_knihovnice_M.Sprunglove/

Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlašuje dvanáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.
Více informací naleznete zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/

 

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH ŘÍZENÍ VISK A KNIHOVNA 21. STOLETÍ NA ROK 2020

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 1, VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podporana nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Setkání knihovníků neprofesionálních knihoven

Ve čtvrtek 19. září 2019 se koná podzimní Setkání knihovníků neprofesionálních knihoven pověřeného regionu Příbram. Setkání proběhne ve Všenorské knihovně a Informačním centru Berounka od 14.00 hodin. Součástí programu bude prohlídka Všenorského muze Mariny Cvětajevové.