DOTAČNÍ PROGRAMY STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA ROK 2020

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 20. dubna 2020 poskytnutí dotací z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek.
Více infomrací naleznete zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/tematicke-zadani-obecdni-knihovny
Usnesení o poskytnutí dotací 2020: Zde
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 2020: Zde
Pokyny pro úspěšné žadatele: Zde

 

Co dokáže knihovna?

Na Katedře informačních studií a knihovnictví v Brně pod záštitou Národní knihovny, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR vznikl zajímavý projekt Co dokáže knihovna? Mapa sociální inovací v knihovnách.
Více o projektu se dozvíte zde: https://codokaze.knihovna.cz/
Web Co dokáže knihovna? soustředí příklady dobré praxe, které lze využít i pro sdílení know-how mezi knihovnami navzájem. U každé služby či aktivity najdete kontakt na odpovědnou osobu.