Slavnostní otevření Obecní knihovny Suchomasty

V úterý 18. června se konalo slavnostní otevření nově zrekonstruované knihovny v Suchomastech. Slavnostní otevření zahájila paní starostka Iva Kinclová, která přivítala pozvané hosty a obyvatele obce Suchomasty. Součástí programu bylo vystoupení dětí z tamější mateřské školky, žáků z druhého stupně Základní školy v Suchomastech a prohlídka knihovny. Přestřižení pásky se ujala nová paní knihovnice Markéta Musilová, která spolu s paní starostkou dovedla rekonstrukci knihovny ke zdárnému konci.
Díky nové paní knihovnici má obecní knihovna vlastní webové stránky a facebook.
https://knihovna-suchomasty.webnode.cz/
https://www.facebook.com/Knihovna-Suchomasty-2235819566539306/

Městská knihovna roku 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci se Svazem měst a obcí vyhlašuje devátý ročník soutěže o nejlepší městskou knihovnu roku. Soutěž je určena pro knihovny ve městech, která mají 5000 a více obyvatel.

Soutěž probíhá ve dvou kolech:
1. kolo: knihovny jsou hodnoceny pomocí metody benchmarkingu ve 4 velikostních kategoriích
2. kolo: do toho kola je vybráno 8 knihoven, která postupně navštíví hodnotitelská komise a vyhodnotí podle 37 předem stanovených kritérií.

Slavnostní vyhlášení  vítězných knihoven v jednotlivých kategorií se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2019.

Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 31. 7. 2019

Podrobná pravidla najdete zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku/cena-skip-mestska-knihovna-roku-2019 

 

KAMARÁDKA KNIHOVNA

V úterý 4. června 2019 byly vyhlášeny výsledky soutěže Kamarádka knihovna 2018 - 2019.

Absolutní vítězství a titul Kamarádka knihovna získala v kategorii obcí do 15.000 obyvatel
Městská knihovna Dobříš

Na 3. místě v téže kategorii se umístila Knihovna manželů Tomanových Rožmitál pod Třemšínem.

Kamarádka knihovna je celostátní soutěž o nejlepší dětské oddělení knihovny v České republice. Knihovny soutěží ve 2 kategoriích. Kategorie knihovny v obcích do 15.000 obyvatel a kategorie knihovny v obcích nad 15.000 obyvatel.
Organizátorem soutěže je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR.
Oběma knihovnám GRATULUJEME!

 

Setkání knihovnických seniorů 2019

Ve dnech 28. - 30. května 2019 proběhne v Příbrami celostátní akce Setkání knihovnických seniorů. V letošním roce se Setkání koná poprvé ve Středočeském kraji, konkrétně na Příbramsku. Setkání organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků Středočeského kraje ve spolupráci s naší Knihovnou Jana Drdy Příbram. Do Příbrami se sjednou knihovničtí senioři z Čech a Moravy a čeká je bohatý a zajímavý program. Mimo jiné navštíví Knihovnu dr. E. Bořického v Milíně, Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem a Svatou Horu Příbram.