Vyhlášení dotačních programů VISK a K21 na rok 2023

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení
na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na:
https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ JE 10. PROSINCE 2022

Týden knihoven 2022

Ve dnech 3. října - 9. října proběhne již 26. ročník Týdne knihoven https://www.tydenknihoven.cz/! Tuto celostátní akci vyhlašuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP). 
V tomto roce je hlavním komunikačním tématem UDRŽITELNOST. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách https://udrzitelna.knihovna.cz/ . Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.
Zaregistrujte své akce k letošnímu Týdnu knihoven, nad kterým převzal záštitu již tradiční partner - Svaz měst a obcí https://www.smocr.cz/
Své akce můžete registrovat zde: https://www.tydenknihoven.cz/registrace/.
Udržitelnost v knihovnách - https://koncepce.knihovna.cz/2022-udrzitelnostvknihovnach-pridejte-se/ 

Knihovna roku 2022 - vyhlášení

Ministerstvo kultury oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena Knihovna roku 2022, a vyzývá k podávání návrhů na její udělení.

Cena Knihovna roku 2022 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Uděluje se v kategoriích:
1) základní knihovna (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění) - je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci; předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku.
2) významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb – např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.

Cena Knihovna roku v kategorii základní knihovna se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven (§ 5 zákona č. 257/2001 Sb.)
Cena Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven.

Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na níže uvedenou adresu Ministerstva kultury do 5. srpna 2022 (na podatelnu MK nebo datovou schránkou nebo elektronicky s ověřeným podpisem a je třeba je paralelně zaslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Bližší informace: https://www.mkcr.cz/knihovna-roku-583.html

Ministerstvo kultury
Odbor umění, knihoven a kulturních odvětví
Oddělení literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1
118  11  Praha 1