e-kis

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB KJD Příbram

Dokumenty ke stažení

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNY (GDPR) - zde 

Vzorový knihovní řád PDF DOCX
Přijímání darů do knihoven od 1. 1. 2015 PDF
Signatury - jednoduché MDT  PDF XLS
MDT tabulka pro neprofesionální knihovny PDF XLS
Seznam čtenářů PDF DOC
Ztráta knihy PDF
Evidence a revize knihovních fondů - vyjádření Ministerstva financí ČR PDF
Pomocná denní statistika PDF XLS
Přírůstkový seznam PDF XLS
Úbytkový seznam PDF XLS
Deník knihovny 2019 a 2020 - silný PDF   
Deník knihovny 2019 a 2020 - slabý PDF   
Fólie na balení - Ceiba PDF
Protokol o provedení revize PDF DOC
Přehled webových šablon pro malé knihovny PDF
Objednávání knih prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služby) PDF
Zlatý fond české a světové literatury pro fondy veř. knihoven   XLS

 JAK ZABALIT KNIHU- zde můžete zhlédnout návodná videa:
https://www.youtube.com/watch?v=C693NsE4J90&t=275s
https://www.youtube.com/watch?v=Q2wVbXJVZaY&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=AYH1FPrsoY0
https://www.youtube.com/watch?v=wU6lIFVIp4M

Legislativa

Knihovní zákon 257/2001 Sb. PDF  
Vyhláška MK 88/2002 k provedení zákona č. 257/2001 Sb. PDF  
Nařízení vlády 288/2002 Sb. (pravidla poskytování dotací na podporu  knihoven) PDF  
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2019-2022 DOC  
Standardy VKIS (2011) PDF  
Standard pro dobrý knihovní fond PDF