e-kis

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB KJD Příbram

Dokumenty ke stažení

 

Přijímání darů do knihoven od 1. 1. 2015 PDF
Přijímání darů  do knihoven od 1.1.2014 PDF DOCX
Signatury - jednoduché MDT  PDF XLS
MDT tabulka pro neprofesionální knihovny PDF XLS
Seznam čtenářů PDF DOC
Ztráta knihy PDF
Evidence a revize knihovních fondů - vyjádření Ministerstva financí ČR PDF
Pomocná denní statistika PDF XLS
Přírůstkový seznam PDF XLS
Úbytkový seznam PDF XLS
Fólie na balení - Ceiba PDF
Protokol o provedení revize PDF DOC
Přehled webových šablon pro malé knihovny PDF
Objednávání knih prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služby) PDF

 

 

Legislativa

Knihovní zákon 257/2001 Sb.  PDF  
Vyhláška MK 88/2002 k provedení zákona č. 257/2002 Sb.  PDF  
Nařízení vlády 288/2002 Sb. (pravidla poskytování dotací na podporu  knihoven) PDF  
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 PDF  
Standardy VKIS (2011) PDF  
Standard pro dobrý knihovní fond PDF