Setkání knihovníků neprofesionálních knihoven - Rožmitálsko

Ve středu 7. prosince 2022 proběhne setkání knihovníků neprofesionálních knihoven mikroregionu Rožmitál. Setkání knihovníků začíná v 17. hodin v Centru celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem. 

Facebook vaší knihovny a další sociální sítě

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 proběhl pro knihovny pověřeného regionu Příbram kurz Facebook vaší knihovny a další sociální sítě. Kurz se uskutečnil v Knihovně Jana Drdy Příbram  v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.
Lektorem kurzu byl Jan Urgan, lektor a online specialista se zaměřením na marketing služeb. 
Facebook1      Facebook3

Vzdělávání a porada knihovníků profesionálních knihoven

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhne v Knihovně Jana Drdy Příbram kurz na téma Facebook vaší knihovny a další sociální sítě. Kurz je spolufinancován MK ČR
z programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

 

Ve čtvrtek 27. listopadu se uskuteční taktéž v Knihovně J. Drdy Příbram porada knihovníků profesionálních knihoven pověřeného regionu Příbram.