Facebook vaší knihovny a další sociální sítě

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 proběhl pro knihovny pověřeného regionu Příbram kurz Facebook vaší knihovny a další sociální sítě. Kurz se uskutečnil v Knihovně Jana Drdy Příbram  v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.
Lektorem kurzu byl Jan Urgan, lektor a online specialista se zaměřením na marketing služeb. 
Facebook1      Facebook3

Vzdělávání a porada knihovníků profesionálních knihoven

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhne v Knihovně Jana Drdy Příbram kurz na téma Facebook vaší knihovny a další sociální sítě. Kurz je spolufinancován MK ČR
z programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

 

Ve čtvrtek 27. listopadu se uskuteční taktéž v Knihovně J. Drdy Příbram porada knihovníků profesionálních knihoven pověřeného regionu Příbram.

 

Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů

Ve čtvrtek 22. září 2022 proběhl pro knihovny pověřeného regionu Příbram vzdělávací kurz Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů. Kurz byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programi VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Účastníci kurzu se seznámili s některými nástroji pro online komunikaci, např. Jitsi Meet, Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Došlo také  k praktickému vyzkoušení a porovnání silných a slabých stránek.
chris montgomery smgTvepind4 unsplash

Prevence a řešení náročných komunikačních situací, asertivita v práci knihovníka

Dne 9. června 2022 proběhl ve spolupráci s SVK Kladno a v rámci výkonu RF ve Středočeském kraji seminář na téma Prevence a řešení náročných komunikačních situací, asertivita v práci knihovníka. Lektorkou semináře, byla paní Ing. Petra Palasová, která působí jako lektorka, trenérka a konzultantka
ve firemním vzdělávání. Specializuje se na témata propojená s psychosociálními dovednostmi.
Seminář byl určen  především praocvníkům v přímých službách.

asertitiva2          asertivita1