Windows 10 a Využití aplikací v informačních vzdělávání

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se bude konat školení Windows 10. Ve čtvrtek 25. listopadu pak bude následovat školení Využití aplikací v informačních vzdělávání. Obě školení proběhnout v počítačové učebně v Knihovně Jana Drdy Příbram.

Přednáška o komiksu s T. Pipotou

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 se konala přednáška na téma Komiks s Bc. Tomášem Pipotou s Městské knihovny Dobříš. Přednáška volně navazovala na jarní online přednášku pana Lince Sci-fi a fantasy literatura. Přednáška se konala online pomocí nástroje Microsoft Teams. 

Feedback pomocí dotazníků

Ve čtvrtek 6. května 2021 od 9.00 hodin se bude konat online kurz Feedback pomocí dotazníků. Kurz je přednostně určen pro region Příbram. 
Účastníci se na kurzu seznámi s funkcí online nástrojů pro zpracování zpětných vazeb. Patří sem např. Survio a Google Forms. Tyto nástroje lze využívat při hodnocení spokojenosti uživatelů knihovny (dotazníky).
Kurz se koná s podporou MK ČR v rámci programu VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.