Time Management

Ve čtvrtek 26. října 2023 se konal v KJD Příbram kurz v rámci projektu Rozvoj měkkých dovedností pracovníků v kulturním a kreativním sektoru
ve Středočeském kraji na téma Time management. Lektorkou kurzu byla paní Mgr. Monika Hasalová, lektorka společnosti 1. VOX.

NPO 2 NPO 3  NPO 1

Funkční (Ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi

Ve čtvrtek 7. září 2023 se konal v Knihovně Jana Drdy kurz na téma Funkční (Ne)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi.
Lektorem kurzu byl doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., který uvedl účastníky do teorie funkční gramotnosti s důrazem na informační, čtenářskou, digitální, mediální a obsahovou gramotnost. 

IMG 4142 IMG 4150

Setkání knihovnic/knihovníků neprofesionálních knihoven regionu Příbram

V úterý 13. června 2023 se konalo v Knihovně Jana Drdy Příbram Setkání knihovnic a knihovníků neprofesionálních knihoven pověřeného regionu Příbram. Sešli jsme se v hojném počtu a Setkání provázela příjemná nálada. Program byl bohatý na informace a součástí byla i živá diskuse o práci knihovníka v obecní knihovně. 
Zápis ze Setkání je k dispozici Zde

IMG 20230615 WA0001 IMG 2855

Citace a plagiátorství

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 se konalo v Knihovně Jana Drdy školení pro pověřený region Příbram Citace a plagiátorství. Lektorem byl Lukáš Konečný z Citace.com. Kurz byl finančně podpořen MK ČR v rámci programu VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. a konal se ve spolupráci s SVK Kladno.

IMG 2337IMG 2336