KNIHOVNA ROKU 2018

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že v rámci Týdne knihoven bude udělena cena
KNIHOVNA ROKU 2018
Cena knihovna roku se uděluje za dlouhodobé zásluhy o rozvoj knhovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.
Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby do 5. srpna 2018.

Kamarádka knihovna

SKIP a Klub dětských knihoven vyhlašuje již 7. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti - Kamarádka knihovna.
Podrobné informace o soutěži najdete zde: http://www.kamaradkaknihovna.cz/
Přihlášky do soutěže můžete posílat nejpozději do 31. 7. 2018!

 

Vyúčtování VISK3 a K21 za rok 2018

PŘIPOMÍNÁME knihovnám, které získaly v letošním roce finanční prostředky z dotačních titulů Ministerstva kultury, že podklady pro vyúčtování dotačních programů VISK 3 a K21 za rok 2018 lze najít:

Pokyny a formulář k vyúčtování dotace z programu VISK 3 za rok 2018 najdete ke stažení na
http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

Pokyny a formulář k vyúčtování dotace z programu K 21 za rok 2018 najdete ke stažení na
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21