Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2022/2023

SKIP ČR vyhlašuje patnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.
Knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Středočeský Kramerius 2022

Ve středu 5. října 2022 proběhl ve Středočeské knihovně v Kladně již 11. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius.
Toto ocenění má být inspirací a motivací knihovníků neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti a vzájemné spolupráci. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů našeho kraje.
Z našeho obsluhovaného regionu Příbram obdržela ocenění za rok 2022 paní Ing. Jarmila Vidová z Obecní knihovny Dolní Břežany. 
Slavnostního předání ceny Středočeský Kramerius se mimo oceněné, zúčastníli také statostka a starostové obcí, ve kterých oceněné knihovny pracují, dále Mgr. Václav Švenda, krajský radní pro kulturu, památky a cestní ruch, senátorka Mgr. Adéla Šípová, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR a vedoucí oddělení kultury SK Ing. Lukáš Halenkovský.  
Blahopřejeme a děkujeme.
IMG 0099IMG 0117

Vyhlášení dotačních programů VISK a K21 na rok 2023

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení
na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na:
https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ JE 10. PROSINCE 2022