Kamarádka knihovna

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP vyhlašují již 8. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti (oddělení pro děti
ve veřejné knihovně) s názvem
Kamarádka knihovna.

Přihlášky do soutěže je možné zaslat nejpozději do 31.7.2020. Všichni přihlášení dostanou další pokyny a informace.
Více o soutěži Kamarádka knihovna naleznete zde: http://www.kamaradkaknihovna.cz/

DOTAČNÍ PROGRAMY STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA ROK 2020

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 20. dubna 2020 poskytnutí dotací z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek.
Více infomrací naleznete zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/tematicke-zadani-obecdni-knihovny
Usnesení o poskytnutí dotací 2020: Zde
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 2020: Zde
Pokyny pro úspěšné žadatele: Zde