Novinky ve výměnném fondu

Abychom nepsali jen o pandemii, připravili jsme pro vás několik ukázek knižních novinek z výměnného fondu, které na vás už čekají.
IMG 9678IMG 9682IMG 9680

Březen měsíc čtenářů 2021

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje další ročník akce Březen - měsíc čtenářů. 
 Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout zde: goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává plakát, který si můžete vyzvednout u nás v knihovně či stáhnout zde.
Letos bude hlavním komunikačním tématem knihoven udržitelnost, resp. Cíle udržitelného rozvoje přijaté Valným shromážděním OSN

Provoz knihoven od 1. března 2021 může zůstat nezměněn

Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.
II. omezuje:
5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března.
Končí i výjimka pro zaměstnance. Ti si budou moci ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud budou na svém pracovišti sami. Zaměstnavatelé však budou mít od 1. března povinnost své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, ochrannými prostředky vybavit v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.