Středočeský Kramerius 2023

V pondělí 2. října 2023 proběhl ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně již 12. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Toto ocenění je inspirací a motivací knihovníků neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti a vzájemné spolupráci. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů našeho kraje.
Letošním Středočeský Krameriem za obsluhovaný region Příbram se stala paní Ing. Marie Malinská z Obecní knihovny v Neumětelích.
Slavnostního předání ceny Středočeský Kramerius se mimo oceněné, zúčastníli také statostky a starostové obcí, ve kterých oceněné knihovny pracují, dále Mgr. Václav Švenda, krajský radní pro kulturu, památky a cestní ruch, senátorka Mgr. Adéla Šípová, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR a Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče.
Paní Malinské děkujeme a gratulujeme.  

Kramerius 11  Neumětely 13