Čtenář roku - čtenář nejvěrnější

 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje celostátní knihovnickou kampaň Čtenář roku. V jedenáctém ročníku se hledá v našich knihovnách čtenář nejvěrnější. Hlavním kritériem hodnocení bude celkový počet vypůjčených knih za rok 2021. 

Kritéria Čtenáře roku:

  • čtenář se do knihovny zaregistroval před pandemií (tzn. před rokem 2020)
  • může jít o dospělého nebo dětského čtenáře
  • za rok 2021 má největší počet výpůjček
  • případně, pokud to knihovna dokáže zjistit a takové služby nabízela, i využil některou z dalších služeb knihovny v době uzavření knihoven.

Všichni krajští vítězové získají krásné knižní dary a celostátní Čtenář roku se zúčastní předávání cen Magnesia Litera v Praze dne 10.4.2022 a velký knižní dar knih nominovaných na letošní ceny Magnesia Litera Magnesia Litera - Oceňujeme a propagujeme kvalitní literaturu (magnesia-litera.cz).

Přihlašovací formulář - https://forms.gle/XyjzHxADx7n39cBh6

Březen měsíc čtenářů 2022

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již třináctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.
Logo BMČ si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/o-nas/loga .
Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost.
Plakáty jsou připraveny pro propagaci akcí a aktivit připravených k Březnu měsíci čtenářů: https://drive.google.com/file/d/1pi6VrE5_jRAfeqZRWxwNBkV52E-Belz1/view Do volné bílé plochy můžete vložit vlastní text.
Knihovny své akce mohou registrovat na - http://www.brezenmesicctenaru.cz/registrace/

SUK - čteme všichni 2021

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 29. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti.
Cílem Ceny je ocenit hodnotná literární díla, vydaná v roce 2020 pro děti a mládež, a mimořádné počiny školních knihoven. Cena upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí.

Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích:

  • Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“
  • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
  • Počin školních knihoven

Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami dětští čtenáři. Hlasování probíhá ode dne vyhlášení do 28. února 2022 včetně.

Děti mohou hlasovat pro jakoukoli knihu, kterou v předchozím roce přečetly. Není nutné, aby byla v daném roce vydaná!

Hlasovat je možno elektronicky zde: https://www.npmk.cz/form/cena-suk-cteme-vsichni-kategorie. Je také možné zaslat hlasovací lístky i poštou na adresu Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1, 110 00. Formuláře ke stažení zde https://www.npmk.cz/kni.../sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni.