KRÁSNÉ VÁNOCE

 images

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce vám všem přeje kolektiv Oddělení regionálních služeb Knihovny Jana Drdy Příbram.

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2018

Výkaz (Kult (MK) 12-01) je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2018. Zpravodajská jednotka (knihovna) je povinna poskytnou všechny požadované údaje. Ochrana údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
KNIHOVNY ZASÍLAJÍ VÝKAZ DO POVĚŘENÉ KNIHOVNY, tj. do Knihovny Jana Drdy Příbram.
Termín: 1. února 2018
Formulář ke stažení zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky
Deník veřejné knihovny (silný i slabý) na rok 2019-2020 zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky

Dětský knihomol 2018 – „Suk – čteme všichni"

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje již 26. ročník ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém roce "Dětský knihomol 2018" - "Suk - čteme všichni".
Dětští čtenáři a knihovníci mohou hlasovat do 22. března 2019.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhne 11. dubna 2019 v prostorách Českého muzea hudby v Praze.
Anketní lístky a plákat je ke stažení zde: http://www.npmk.cz/knihovna/detsky-knihomol-2018

Dotační programy Středočeského kraje 2019

Dne 26. 11. 2018 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo svým usnesením č. 014-16/2018/ZK  „Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek".
Žádosti pro rok 2019 pro všechna tematická zadání bude možné podat v termínu od 14. ledna 2019 od 9:00 hodin do 28. ledna 2019 do 16:00 hodin.
Více na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/tematicke-zadani-obecdni-knihovny