VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH ŘÍZENÍ VISK A KNIHOVNA 21. STOLETÍ NA ROK 2020

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2020 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 1, VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podporana nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Setkání knihovníků neprofesionálních knihoven

Ve čtvrtek 19. září 2019 se koná podzimní Setkání knihovníků neprofesionálních knihoven pověřeného regionu Příbram. Setkání proběhne ve Všenorské knihovně a Informačním centru Berounka od 14.00 hodin. Součástí programu bude prohlídka Všenorského muze Mariny Cvětajevové.

KNIHOVNA JINAK 2019

Svaz měst a obcí vyhlašuje další ročník soutěže na facebooku k inspirování ostatních obcí – jak se dá knihovna dělat jinak. Uažte ostatním, jak vedete knihovnu ve své obci.
Pošlete jednu fotografii z vaší knihovny a popište, co u vás v obci či městě děláte jinak. 
Zaslané fotografie i s vašimi popisy budou týden soutěžit na facebooku Svazu měst a obcí ČR. Zvítězí nejzajímavější nápad, který dostane nejvíce označení „To se mi líbí“.
Od 9. do 17. září pošlete jednu fotografii ve formátu .jpg nebo .png s krátkým popisem ve formátu .doc., .docx. na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Hlasování začne 18. září a potrvá do 26. září 2019.
Více o soutěži najdete zde: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/jine/knihovna-jinak-opet-vyhlasena.aspx
Vítěz obdrží ocenění KNIHOVNA JINAK 2019 a bude vyhlášen v rámci udílení cen Knihovna roku 2019

 

Tritius REKS

Knihovní systém Tritius REKS pro malé obecní knihovny

Knihovna Jana Drdy Příbram přešla od roku 2019 na  webový knihovní systém Tritius. Tento knihovní systém 3. generace je nyní přístupný i vám. Zatímco Clavius REKS byl speciální minimalistickou variantou Clavia, Tritius REKS je plnohodnotným systémem, jen je nastaven pro snadnější používání. V principu tedy umožňuje mnohem více funkcí a možností i pro vaši obecní knihovnu.

Obecní knihovny, které byly dosud připojeny v systému Clavius REKS,  neplatí novou licenci Tritius REKS​. Ze stávajícího systému jsou jejich data převedena v rámci ceny implementace, kterou uhradila naše knihovna.

U nového systému Tritius se po přechodu na nový systém​​ platí​​ udržovací​​ poplatek​, a to každoročně na základě jednoduché smlouvy s firmou Tritius.

Licence​​ Tritius​​ REKS ​​obsahuje:

  • katalogizaci všech druhů dokumentů vč. stahování záznamů z jiných knihoven
  • webový katalog pro čtenáře s možností půjčování elektronických knih
  • evidenci čtenářů a výpůjček – výpůjční protokol
  • revizi fondu (inventuru fondu knihovny)
  • komfortní podporu pro výměnné soubory z regionální knihovny

Roční ​​poplatek obsahuje:

  • využívání všech výše uvedených základních částí knihovního systému Tritius
  • získání všech nových verzí systému Tritius
  • poskytování záručního a mimozáručního servisu prostřednictvím naší knihovny

Případné dotazy prosím směřujte na oddělení regionálních služeb knihovnám (metodika) nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..