Knihovny od 1. 8. 2021

Od 1. srpna dochází k mírnému rozvolnění v činnosti knihoven, muzeí, galerií a dalších oblastí

Viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - MO

Pro knihovny budou platit tato pravidla:

  1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
  2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,
  3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
  4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
  6. zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Provoz knihoven od 8. 6. 2021

Od 1. července 2021 jsou zrušena Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinného testování zaměstnanců

Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určena pro provoz:
- Koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých, představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních.
- Kongresů, vzdělávacích akcích a zkoušek v prezenční formě.
- Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
- Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.
- Spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce.

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021/

Bookstart - S knížkou do života 2022

Byl otevřen nový ročník projektu S knížkou do života - Bookstart pro rok 2022.

Registrace bude otevřena do 15. 7. 2021.  Na základě Vašich požadavků a při vytvoření rezervy může být obnovena ještě v dalších termínech.
Vše k projektu naleznete na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti
Sety můžete objednávat na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular

Na rok 2022 jsou připraveny 2 typy setů:

  • pro nejmenší (0 - 3 roky)
  • pro tříleté děti (3 - 6 let) pro děti, které s projektem rostou již třetí rok, i pro ty, které se se svými rodiči nově zapojí