Zpráva o českém knižním trhu

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydal vydal Zprávu o českém knižním trhu 2018 - 2019.
Kompletní znění Zprávy si můžete přečíst zde: ZDE

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2019

Výkaz (Kult (MK) 12-01) je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2019. Zpravodajská jednotka (knihovna) je povinna poskytnou všechny požadované údaje. Ochrana údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
KNIHOVNY ZASÍLAJÍ VÝKAZ DO POVĚŘENÉ KNIHOVNY, tj. do Knihovny Jana Drdy Příbram.
Termín: 31. ledna 2020
Formulář ke stažení zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky
Deník veřejné knihovny (silný i slabý) na rok 2019-2020 zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky

Suk - čteme všichni

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje již 27. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež SUK – čteme všichni 2019 na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem akce je ocenit hodnotná literární díla vydaná pro děti a mládež v roce 2019. V letošním roce se cena vyhlašuje ve třech kategoriích.
Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích:
     - Cena dětí v Anketě "Suk - čteme všichni"
     - Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
     - Počin školních knihoven
Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami dětští čtenáři. Hlasování probíhá ode dne vyhlášení do 29. února 2020 včetně.
Uzávěrka zasílání přihlášek do kategorie Počin školních knihoven je do 31. 12. 2019 včetně.

Více informací k soutěži naleznete zde: https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni