Knihovna roku 2018

9. října 2018 předal ministr kultury Antonín Staněk v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2018“. Knihovnou roku 2018 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic z Moravskoslezského kraje. Zvláštní ocenění získaly Místní knihovna Černotín z Olomouckého kraje a Obecní knihovna Horní Ves z kraje Vysočina.
Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získal Mgr. Roman Giebisch, PhD., předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém prostředí s názvem S knížkou do života. Zvláštní ocenění obdržela Knihovna města Ostravy za vedení klubové činnosti jako významného sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi.

Ocenění „Městská knihovna roku 2018“ získala Regionální knihovna Karviná. Tuto cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ceny předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a místopředseda Svazu měst a obcí Vlastimil Picek.

Více zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku
https://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2018/knihovna-roku-ceny-udelene-roku-2018

STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2018

Ve středu 3. října 2018 proběhl ve Středočeské knihovně v Kladně 7. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Toto ocenění má být inspirací a motivací knihovníků neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti a vzájemné spolupráci. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů našeho kraje. Kandidáty navrhuje krajská či pověřená knihovna a schvaluje Rada Středočeského kraje.
Z našeho obsluhované regionu obdržela ocenění paní Dana Schovánková z Obecní knihovny ve Bzové, okres Beroun.
Blahopřejeme.
Kramerius

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MK ČR VISK A K21

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Týden knihoven 2018

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 22. ročník celostátní akce Týden knihoven. Tématem letošního Týdne knihoven je LOKÁLNÍ HISTORIE.  

Plakát ke stažení na https://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/propagacni-materialy
Logo TK si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/loga-ke-stazeni
Své akce k Týdnu knihoven 2018 můžete zareistrovat zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/dotaznik-k-ucasti-knihovny-v-tydnu-knihoven-2018