KAMARÁDKA KNIHOVNA

V úterý 4. června 2019 byly vyhlášeny výsledky soutěže Kamarádka knihovna 2018 - 2019.

Absolutní vítězství a titul Kamarádka knihovna získala v kategorii obcí do 15.000 obyvatel
Městská knihovna Dobříš

Na 3. místě v téže kategorii se umístila Knihovna manželů Tomanových Rožmitál pod Třemšínem.

Kamarádka knihovna je celostátní soutěž o nejlepší dětské oddělení knihovny v České republice. Knihovny soutěží ve 2 kategoriích. Kategorie knihovny v obcích do 15.000 obyvatel a kategorie knihovny v obcích nad 15.000 obyvatel.
Organizátorem soutěže je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Národní knihovny ČR.
Oběma knihovnám GRATULUJEME!

 

Setkání knihovnických seniorů 2019

Ve dnech 28. - 30. května 2019 proběhne v Příbrami celostátní akce Setkání knihovnických seniorů. V letošním roce se Setkání koná poprvé ve Středočeském kraji, konkrétně na Příbramsku. Setkání organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků Středočeského kraje ve spolupráci s naší Knihovnou Jana Drdy Příbram. Do Příbrami se sjednou knihovničtí senioři z Čech a Moravy a čeká je bohatý a zajímavý program. Mimo jiné navštíví Knihovnu dr. E. Bořického v Milíně, Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem a Svatou Horu Příbram.

 

Slavnostní otevření knihovny v Hostomicích

29. dubna 2019 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná knihovna v Hostomicích. Stalo se tak přesně 170 let od jejího založení.
Více na: https://knihovnahostomice.cz/
Součástí slavnostního programu bylo položení kytice u pomníku spoluzakladatele knihovny pátera Josefa Šmidingera, vyystoupení žáků hostomické základní školy a prohlídka knihovny.
Celý program uvedl starosta města Hostomice Vít Šťáhlavský a paní knihovnice Irena Lisá.
Blahopřejeme 
Hostomicehostomice3Hostomice2

Vyhlášení 2. kola výběrového dotačního řízení VISK 3

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí
ve 2. kole výběrového dotačního řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

!!! Uzávěrka: 31. května 2019 !!!