KNIHOVNA ROKU 2019

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena
KNIHOVNA ROKU 2019,
 
a vyzývá k podávání návrhů na její udělení CENA KNIHOVNA ROKU 2019  se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Cena Knihovna roku se uděluje v KATEGORIÍCH:
základní knihovna (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění) - je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci; předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku.
významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb - např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.

100. výročí prvního zákona o knihovnách

KZ BARVA

Právě před sto lety, 22. července 1919, byl Národním shromážděním schválen první zákon o knihovnách s účinností od 30. července 1919.
Více o prvním knihovním zákoně si můžete přečíst ZDE