JAK NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA - BOOKSTART

Národní knihovna vydala metodickou příručku JAK NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA - BOOKSTART. Příručka byla zpracovaná ve spolupráci se Svazem knihovníku a informačních pracovníků ČR a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Elektronická verze příručky je k dispozici na: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf 

Biblioweb 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje jubilejní 20. ročník soutěže o nejlepší webové stránky BIBLIOWEB 2019.
Podrobná pravidla soutěže a přihlášku naleznete zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/
Součástí přihlášky do soutěže Biblioweb 2019 je i stručná koncepce webu.
Přihlásit se můžete nejpozději do 28. února 2019
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2019 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 1. dubna 2019.

KNIHOVNY A SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Národní knihovna České republiky vydala metodickou příručku pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů KNIHOVNY A SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM.
Vydaná metodická příručka je součástí řady "Rovný přístup" a byla vydána ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a za podpory Ministerstva kultury ČR.
Elektronická verze je k dispozici zde: https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf