Výsledky dotačního řízení VISK 3 na rok 2020

Výsledky dotačního řízení programu VISK 3 na rok 2020 najdete  ne webu Ministerstva kultury - https://www.mkcr.cz/visk-verejne-informacni-sluzby-knihoven-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2020-2308.html
a na webu programu VISK 3 - https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

Dotaci lze čerpat a projekt realizovat včetně vyúčtování nejpozději do 31. prosince 2020.
Finanční prostředky NELZE PŘEVÁDĚT do následujícího roku.

Zde cituji upozornění, které vydalo MK v souvislosti s nouzovým stavem, aktuálně vyhlášeným v ČR: žádáme úspěšné účastníky výběrových dotačních řízení na podporu literatury (zejména literárních akcí), Knihovna 21. století a VISK, aby Ministerstvu kultury oznámili e-mailem případné posunutí termínu realizace projektu (akce).Tuto informaci prosím zašlete bezodkladně na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášení dotačních řízení.Pokud projekt nelze v současných podmínkách realizovat a nelze využít přesunu akce, informujte prosím Ministerstvo kultury shodným způsobem, a to i o dosud vynaložených nákladech u těchto projektů.
Více zde: https://www.mkcr.cz/dotacni-rizeni-25.html

Vyúčtování dotace z programu VISK 3 a K 21včetně závěrečné zprávy zasíláte Ministerstvu kultury dle podmínek příslušného Rozhodnutí o přidělení dotace do 15. ledna 2021.

Knihovny a koronavir

V této době jsou knihovny důležitým informačním kanálem pro spoustu lidí.
Vznikají specilizované weby a inciativy, které se snaží propojovat lidi napříč.
Zde je několik zajímavých odkazů, které poslala z Brna naše kolegyně Eliška Bartošová:
www.pomocdodomu.cz
www.sousedskapomoc.cz
www.sijemerousky.cz

Pro sdílení dalších tipů, inspirace a propojování lze využít projektovou Facebookovou skupinu Komunitní knihovna https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F619878695206904%2F

JAK POSTUPOVAT PŘI VRACENÍ KNIH OD ČTENÁŘŮ: ZDE je návod, který pro knihovny vytvořil Odbor ochrany knihovních fondů Národní knihovny Praha.