Vyhlášení 2. kola výběrového dotačního řízení VISK 3

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí
ve 2. kole výběrového dotačního řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

!!! Uzávěrka: 31. května 2019 !!!

S knížkou do života - Bookstart

Od pondělí 15. dubna 2019 je možné se zaregistrovat a objednat si knižní sety Bookstart pro rok 2020.
Na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/
Set na rok 2020 obsahuje: leporelo, kalendář pro rodiče, seznam knížek pro společné čtení, kartičku audiotéky a obal.

Registrovat se můžete do 14. 6. 2019.
Vše o projektu S knížkou do života - Bookstart najdete zde: http://www.sknizkoudozivota.cz/

 

BIBLIOWEB 2019 - výsledky soutěže

Pod záštitou Asociace krajů České republiky zorganizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků jubilejní 20. ročník soutěže Biblioweb 2019 - soutěž o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Letošní soutěže se zúčastnilo 41 knihoven.
Absolutním vítězem 20. ročníků soutěže BIBLIOWEB 2019 se stala
Městská knihovna Ústí nad Orlicí,
která se současně stala i vítězem kategorie knihoven v obcích od 10 001 do 20 000 obyvatel.
https://www.knihovna-uo.cz/
Vítězem v kategorii knihovny v obcích do 10 tisích obyvatel a specializovaných knihoven se stala Knihovna Jabok  https://knihovna.jabok.cz/cs
V kategorii knihoven v obcích nad 20 001 tisíc obyvatel se stala vítězem Městská knihovna Valašské Meziříčí  https://www.mekvalmez.cz/

Podrobné výsledky najdete zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/