STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2018

Ve středu 3. října 2018 proběhl ve Středočeské knihovně v Kladně 7. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Toto ocenění má být inspirací a motivací knihovníků neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti a vzájemné spolupráci. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů našeho kraje. Kandidáty navrhuje krajská či pověřená knihovna a schvaluje Rada Středočeského kraje.
Z našeho obsluhované regionu obdržela ocenění paní Dana Schovánková z Obecní knihovny ve Bzové, okres Beroun.
Blahopřejeme.
Kramerius

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MK ČR VISK A K21

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Týden knihoven 2018

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 22. ročník celostátní akce Týden knihoven. Tématem letošního Týdne knihoven je LOKÁLNÍ HISTORIE.  

Plakát ke stažení na https://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/propagacni-materialy
Logo TK si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/loga-ke-stazeni
Své akce k Týdnu knihoven 2018 můžete zareistrovat zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/dotaznik-k-ucasti-knihovny-v-tydnu-knihoven-2018

 

Den poezie 2018

Od 11. do 15. listopadu 2018 se bude konat již 20. ročník celorepublikový festival Den poezie s podtituelm "nebát se".  
Cílem festivalu je oslavovat českou poezii a propojovat ji s poezií mezinárodní a podněcovat zájem o verše především u mladých lidí.
Každý rok se k festivalu připojují knihovny po celé zemi formou výstav, vystavených básnických sbírek na poličkách, autorským čtením atd.
Více informací zde: http://www.denpoezie.cz/
Termín uzávěrek: 22. 9. 2018