Díla nedostupná na trhu - DNNT

V současné době probíhá zapojování knihoven a jejich uživatelů do využívání Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (dále také NDK-DNNT). Systém DNK-DNNT zpřístupňuje plné texty digitalizovaných knih, periodik a dalších dokumentů vydaných na území ČR do roku 1989 (od roku 2021 budou v nabídce dokumenty vydané do roku 2007), které jsou chráněné autorským práv. Služba je poskytována knihovnám i uživatelům bezplatně, umožňuje pouze čtení dokumentů a zakazuje jakékoliv kopírování. Služba je poskytovaná uživatelům knihoven, které jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 jako knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Knihovna, která chce využívat služby NDK-DNNT a nabízet ji svým uživatelům, musí s Národní knihovnou uzavřít smlouvu o poskytování služeb.
Více na: https://dnnt.nkp.cz/

CoderDojo v knihovně

CoderDojo jsou kluby programování pro děti a mládež, které fungují na dobrovolnické bázi. V klubech se děti učí např., jak postavit webové stránky, vytvořit mobilní aplikaci nebo naprogramovat počítačovou hru. To vše za pomocí mentorů vzdělaných v oblastí IT. Jedná se o celosvětové hnutí založené v roce 2011 v Irsku.
Lekce probíhají v knihovnách, školách, komunitních centrch nebo lokálních institucích, kde jsou k dispozici počítače.
Více o klubech CoderDojo najdete zde: https://ipk.nkp.cz/spolky-sdruzeni/coderdojo
Příručka o klubech CoderDojo v knihovně je k dispozici zde: CoderDojo v knihovně

 

Aktuálně: Knihovny a koronavirus

Od 1. 7. 2020 jsou pro knihovny povinná tato opatření:

-
zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
- u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
- ruší se povinná ochrana úst a nosu

Více zde: https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus