Týden knihoven 2018

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje 22. ročník celostátní akce Týden knihoven. Tématem letošního Týdne knihoven je LOKÁLNÍ HISTORIE.  

Plakát ke stažení na https://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/propagacni-materialy
Logo TK si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/loga-ke-stazeni
Své akce k Týdnu knihoven 2018 můžete zareistrovat zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/dotaznik-k-ucasti-knihovny-v-tydnu-knihoven-2018

 

Den poezie 2018

Od 11. do 15. listopadu 2018 se bude konat již 20. ročník celorepublikový festival Den poezie s podtituelm "nebát se".  
Cílem festivalu je oslavovat českou poezii a propojovat ji s poezií mezinárodní a podněcovat zájem o verše především u mladých lidí.
Každý rok se k festivalu připojují knihovny po celé zemi formou výstav, vystavených básnických sbírek na poličkách, autorským čtením atd.
Více informací zde: http://www.denpoezie.cz/
Termín uzávěrek: 22. 9. 2018
  

KNIHOVNA - VĚC VEŘEJNÁ

U příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v souvislosti se 100. výročním 1. knihovnického zákona z roku 1919 probíhají postupně ve 14 krajích ČR diskusní kulaté stoly. 

Panelová diskuse ve Středočeském kraji se uskuteční 3. října 2018 od 14.00 hodin ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Městská knihovna roku 2018

SKIP a Svaz měst a obcí vyhlašují již podeváté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku.
Soutěž JE URČENA KNIHOVNÁM VE MĚSTECH, KTERÁ MAJÍ 5 000 A VÍCE OBYVATEL.

Soutěž je organizována ve dvou kolech.
První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu ve čtyřech velikostních kategoriích.
Do druhého kola je vybráno 8 nejlepších knihoven, které hodnotitelská komise navštíví a vyhodnotí podle 37 předem stanovených kritérií.
Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a hlavní ceny se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2018.
Přihlášky do soutěže se odevzdávají do 31. 7. 2018.
Více na: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku