Dotační programy Středočeského kraje 2019

Dne 26. 11. 2018 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo svým usnesením č. 014-16/2018/ZK  „Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek".
Žádosti pro rok 2019 pro všechna tematická zadání bude možné podat v termínu od 14. ledna 2019 od 9:00 hodin do 28. ledna 2019 do 16:00 hodin.
Více na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/tematicke-zadani-obecdni-knihovny

Zlatý fond české a světové literatury pro fondy veřejných knihoven

Pro potřeby veřejných knihoven byl vytvořen seznam 1 303 klasických děl, jedná se o jakýsi zlatý fond či literární kánon české a světové literatury, který reprezentuje tradice domácí a světové kultury.
Seznam je rozdělen na 3 oblasti:
1. Zlatý fond české literatury
2. Zlatý fond světové literatury
3. Zlatý fond literatury pro děti a mládež
Více na: https://ipk.nkp.cz/docs/zlaty-fond-2018/view

 

Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář

Autorka komentáře knihovního zákona JUDr. Tereza Danielisová z Městské knihovny v Praze se pečlivě věnuje všem ustanovením zákona a vysvětluje tak čtenáři informace o systému knihoven, rozdělení knihoven, jejich povinnosti, podpora, informace ke knihovnímu fondu, úloze Národní knihovny, postavení krajských knihoven, nebo třeba ustanovení o přestupcích. Zároveň čtenáři přibližuje i předchozí právní úpravu a zároveň úpravu evropskou, která ovlivňuje i náš zákon.
Knihu vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.
Knihu si můžete zatím předobjednat na: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/knihovni-zakon-c-257-2001-sb-komentar.p4746.html