KNIHOVNA - VĚC VEŘEJNÁ

U příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v souvislosti se 100. výročním 1. knihovnického zákona z roku 1919 probíhají postupně ve 14 krajích ČR diskusní kulaté stoly. 

Panelová diskuse ve Středočeském kraji se uskuteční 3. října 2018 od 14.00 hodin ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Městská knihovna roku 2018

SKIP a Svaz měst a obcí vyhlašují již podeváté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku.
Soutěž JE URČENA KNIHOVNÁM VE MĚSTECH, KTERÁ MAJÍ 5 000 A VÍCE OBYVATEL.

Soutěž je organizována ve dvou kolech.
První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu ve čtyřech velikostních kategoriích.
Do druhého kola je vybráno 8 nejlepších knihoven, které hodnotitelská komise navštíví a vyhodnotí podle 37 předem stanovených kritérií.
Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a hlavní ceny se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2018.
Přihlášky do soutěže se odevzdávají do 31. 7. 2018.
Více na: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku

 

KNIHOVNA ROKU 2018

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že v rámci Týdne knihoven bude udělena cena
KNIHOVNA ROKU 2018
Cena knihovna roku se uděluje za dlouhodobé zásluhy o rozvoj knhovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.
Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby do 5. srpna 2018.

Kamarádka knihovna

SKIP a Klub dětských knihoven vyhlašuje již 7. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti - Kamarádka knihovna.
Podrobné informace o soutěži najdete zde: http://www.kamaradkaknihovna.cz/
Přihlášky do soutěže můžete posílat nejpozději do 31. 7. 2018!