Nová opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 18. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření platná od 18. 9. 2020 od 18:00 hodin.

...zajistit:
"e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
- zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
- u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,"
Mimořádné opatření omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 18. 9. 2020

Knihovna roku a Městská knihovna roku 2020

V letošním roce byl vyhlášen již 11. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2020. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Středočeský kraj v letošním roce reprezentuje Městská knihovna Dobříš.

Cena Knihovna roku 2020 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knhovna roku uděluje ministr kultury České republiky. Letos byla za Středočeský kraj nominována Obecní knihovna Hradištko.

Obecní knihovně Hradištko a Městské knihovně Dobříš držíme palce!!!!