Biblioweb 2018

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje již 19. ročník soutěže o nejlepší webové stránky BIBLIOWEB 2018. 
Více o soutěži na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb
Přihláška zde: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/biblioweb-2018
Součástí přihlášky je i písemná koncepce webu.

Přihlásit se můžete nejpozději do 28. února 2018.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2018 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 9. dubna 2018, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".

   

Mezinárodní den darování knih

14. února 2018 oslavíme Mezinárodní den darování knih. 
Mezinárodní den darování knih myslí především na děti a na budování jejich vztahu ke čtení. Knihu můžete darovat dítěti ve svém okolí, donést knihu do čekárny či třeba věnovat knihy na dobročinné účely. Knihu můžete darovat do dětských domovů, nemocničních oddělení, nízkoprahových zařízení nebo do knihovny. Není žádné pravidlo, kam či komu knihu dát. Darovat můžete knihu novou i použitou.
Více na: https://bookgivingday.com/

Vyúčtování dotačních titulů VISK 3 a K21 za rok 2017

Formuláře pro vyúčtování dotací poskytnutých Ministerstvem kultury na rok 2017 z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) a Knihovna 21. století naleznete na těchto stránkách:
VISK 3
https://www.mkcr.cz/formulare-pro-vyuctovani-dotaci-visk-a-knihovna-21-stoleti-pro-rok-2017-1654.html

http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni
Formuláře pro další podprogramy VISK najdete na jednotlivých podprogramech.
Knihovna 21. století
https://www.mkcr.cz/formulare-pro-vyuctovani-dotaci-visk-a-knihovna-21-stoleti-pro-rok-2017-1654.html
http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21