Březen měsíc čtenářů 2022

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již třináctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.
Logo BMČ si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/o-nas/loga .
Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost.
Plakáty jsou připraveny pro propagaci akcí a aktivit připravených k Březnu měsíci čtenářů: https://drive.google.com/file/d/1pi6VrE5_jRAfeqZRWxwNBkV52E-Belz1/view Do volné bílé plochy můžete vložit vlastní text.
Knihovny své akce mohou registrovat na - http://www.brezenmesicctenaru.cz/registrace/

SUK - čteme všichni 2021

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 29. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti.
Cílem Ceny je ocenit hodnotná literární díla, vydaná v roce 2020 pro děti a mládež, a mimořádné počiny školních knihoven. Cena upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí.

Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích:

  • Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“
  • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
  • Počin školních knihoven

Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami dětští čtenáři. Hlasování probíhá ode dne vyhlášení do 28. února 2022 včetně.

Děti mohou hlasovat pro jakoukoli knihu, kterou v předchozím roce přečetly. Není nutné, aby byla v daném roce vydaná!

Hlasovat je možno elektronicky zde: https://www.npmk.cz/form/cena-suk-cteme-vsichni-kategorie. Je také možné zaslat hlasovací lístky i poštou na adresu Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1, 110 00. Formuláře ke stažení zde https://www.npmk.cz/kni.../sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni.

Krásné vánoční svátky

Vánoce

Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2022.