Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2019

Výkaz (Kult (MK) 12-01) je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2019. Zpravodajská jednotka (knihovna) je povinna poskytnou všechny požadované údaje. Ochrana údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
KNIHOVNY ZASÍLAJÍ VÝKAZ DO POVĚŘENÉ KNIHOVNY, tj. do Knihovny Jana Drdy Příbram.
Termín: 1. února 2020
Formulář ke stažení zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky
Deník veřejné knihovny (silný i slabý) na rok 2019-2020 zde: https://statistikakultury.cz/vykazy/

Dotační programy Středočeského kraje 2020

Dne 25. 11. 2019 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo svým usnesením č. 015-21/2018/ZK  „Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek".
Žádosti pro rok 2020 pro všechna tematická zadání bude možné podat v termínu od 9. ledna 2020 od 9:00 hodin do 23. ledna 2020 do 16:00 hodin.
Více na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/tematicke-zadani-obecdni-knihovny

Zpráva o českém knižním trhu

Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydal vydal Zprávu o českém knižním trhu 2018 - 2019.
Kompletní znění Zprávy si můžete přečíst zde: ZDE

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2019

Výkaz (Kult (MK) 12-01) je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2019. Zpravodajská jednotka (knihovna) je povinna poskytnou všechny požadované údaje. Ochrana údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
KNIHOVNY ZASÍLAJÍ VÝKAZ DO POVĚŘENÉ KNIHOVNY, tj. do Knihovny Jana Drdy Příbram.
Termín: 31. ledna 2020
Formulář ke stažení zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky
Deník veřejné knihovny (silný i slabý) na rok 2019-2020 zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky