Středočeský Kramerius 2022

Ve středu 5. října 2022 proběhl ve Středočeské knihovně v Kladně již 11. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius.
Toto ocenění má být inspirací a motivací knihovníků neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti a vzájemné spolupráci. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů našeho kraje.
Z našeho obsluhovaného regionu Příbram obdržela ocenění za rok 2022 paní Ing. Jarmila Vidová z Obecní knihovny Dolní Břežany. 
Slavnostního předání ceny Středočeský Kramerius se mimo oceněné, zúčastníli také statostka a starostové obcí, ve kterých oceněné knihovny pracují, dále Mgr. Václav Švenda, krajský radní pro kulturu, památky a cestní ruch, senátorka Mgr. Adéla Šípová, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR a vedoucí oddělení kultury SK Ing. Lukáš Halenkovský.  
Blahopřejeme a děkujeme.
IMG 0099IMG 0117

Vyhlášení dotačních programů VISK a K21 na rok 2023

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení
na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na:
https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ JE 10. PROSINCE 2022

Týden knihoven 2022

Ve dnech 3. října - 9. října proběhne již 26. ročník Týdne knihoven https://www.tydenknihoven.cz/! Tuto celostátní akci vyhlašuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP). 
V tomto roce je hlavním komunikačním tématem UDRŽITELNOST. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách https://udrzitelna.knihovna.cz/ . Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.
Zaregistrujte své akce k letošnímu Týdnu knihoven, nad kterým převzal záštitu již tradiční partner - Svaz měst a obcí https://www.smocr.cz/
Své akce můžete registrovat zde: https://www.tydenknihoven.cz/registrace/.
Udržitelnost v knihovnách - https://koncepce.knihovna.cz/2022-udrzitelnostvknihovnach-pridejte-se/