Vyhlášení 2. kola programu VISK3 na rok 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2021
2. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

 • na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů,
 • a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,
  na nekomerční projekty z oblasti knihoven.
  1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
  VISK 3 - Informační centra knihoven

!!! Uzávěrka: 10. června 2021 !!!

 Více najdete zde: https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 12. 4. 2021

Ministerstvo kultury v souvislosti s uvolněním provozu knihoven od 12. 4. 2021 dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod č. 13 (viz níže) a s ohledem na složitou epidemickou situaci doporučuje:

 • omezit provoz knihovny na půjčování dokumentů mimo budovu knihovny a vracení,
 • pobyt návštěvníků uvnitř prostor knihovny omezit na nezbytně nutnou dobu,
 • ve zdůvodněných případech umožnit přístup k prezenčním materiálům, kopírování dokumentů nebo výpočetní technice

Více zde: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/doporuceni-ministerstva-kultury-pro-provoz-knihoven-od-12-4-2021-4-cs4194.html

Středočeský fond kultury a obnovy památek 2021

Dne 29. 3. 2021 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo svým usnesením č. 012-05/2021/ZK  „Program 2021 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek".

Žádosti pro rok 2021 bude možné podat v termínu od 3. května 2021 od 9:00 hodin do 13. května 2021 do 15:00 hodin.

Všechny potřebné informace naleznete zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2021-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-zakladnich-knihoven