Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2022

Výkaz (Kult (MK) 12-01) je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2022.
Zpravodajská jednotka (knihovna) je povinna poskytnou všechny požadované údaje. Ochrana údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
KNIHOVNY ZASÍLAJÍ VÝKAZ DO POVĚŘENÉ KNIHOVNY, tj. do Knihovny Jana Drdy Příbram.
Termín: 31. ledna 2023
Formulář ke stažení zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky
Deník veřejné knihovny (silný i slabý) na rok 2022 zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky

STŘEDOČESKÝ FOND KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK 2023

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 034-19/2022/ZK ze dne 31. 10. 2022 tento „Program 2023 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek"

Žádosti pro rok 2023 bude možné podat v termínu od 4. ledna 2023 od 9:00 hodin do 23. ledna 2023 do 14:00.

Veškeré informace naleznete zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-zakladnich-knihoven