Zlatý fond české a světové literatury pro fondy veřejných knihoven

Pro potřeby veřejných knihoven byl vytvořen seznam 1 303 klasických děl, jedná se o jakýsi zlatý fond či literární kánon české a světové literatury, který reprezentuje tradice domácí a světové kultury.
Seznam je rozdělen na 3 oblasti:
1. Zlatý fond české literatury
2. Zlatý fond světové literatury
3. Zlatý fond literatury pro děti a mládež
Více na: https://ipk.nkp.cz/docs/zlaty-fond-2018/view

 

Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář

Autorka komentáře knihovního zákona JUDr. Tereza Danielisová z Městské knihovny v Praze se pečlivě věnuje všem ustanovením zákona a vysvětluje tak čtenáři informace o systému knihoven, rozdělení knihoven, jejich povinnosti, podpora, informace ke knihovnímu fondu, úloze Národní knihovny, postavení krajských knihoven, nebo třeba ustanovení o přestupcích. Zároveň čtenáři přibližuje i předchozí právní úpravu a zároveň úpravu evropskou, která ovlivňuje i náš zákon.
Knihu vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.
Knihu si můžete zatím předobjednat na: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/knihovni-zakon-c-257-2001-sb-komentar.p4746.html

 

Den pro dětskou knihu 2018

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 12. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu.
Termín je stanoven na sobotu 1. prosince 2018, tj. sobotu před 1.nedělí adventní.
Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. Tento den je vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Doporučují se především výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři). Při této akci jde totiž opravdu primárně o KNIHU.
Materiály ke stažení zde: http://www.dendetskeknihy.cz/ke-stazeni
Více o Dnu pro dětskou knihu zde: http://www.dendetskeknihy.cz/