STŘEDOČESKÝ FOND KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK 2024

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 032-28/2023/ZK ze dne 30. 10. 2023 byl vyhlášen
Program 2024 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
od 3. ledna 2024 od 9:00 hodin do 24. ledna 2024 do 16:00 hodin.

Veškeré informace včetně metodického pokynu naleznete zde: https://kr-stredocesky.cz/web/dotace/program-2024-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-zakladnich-knihoven-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-kultury-a-obnovy-pamatek

Program 2024 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek