Novinky ve výměnném fondu

Abychom nepsali jen o pandemii, připravili jsme pro vás několik ukázek knižních novinek z výměnného fondu, které na vás už čekají.
IMG 9678IMG 9682IMG 9680

Březen měsíc čtenářů 2021

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje další ročník akce Březen - měsíc čtenářů. 
 Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout zde: goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává plakát, který si můžete vyzvednout u nás v knihovně či stáhnout zde.
Letos bude hlavním komunikačním tématem knihoven udržitelnost, resp. Cíle udržitelného rozvoje přijaté Valným shromážděním OSN