STŘEDOČESKÝ FOND KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK 2024

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 032-28/2023/ZK ze dne 30. 10. 2023 byl vyhlášen
Program 2024 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
od 3. ledna 2024 od 9:00 hodin do 24. ledna 2024 do 16:00 hodin.

Veškeré informace včetně metodického pokynu naleznete zde: https://kr-stredocesky.cz/web/dotace/program-2024-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-zakladnich-knihoven-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-kultury-a-obnovy-pamatek

Program 2024 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Středočeský měšec 2024

SKIP 02 vyhlašuje dotační program pro malé knihovny na rok 2024 s názvem Středočeský měšec.

Podmínky účasti: členství ve SKIP02 (institucionální, případně individuální členství v délce minimálně 1 roku v okamžiku podání žádosti) a velikost knihovny - od 0,1 do 1 pracovního úvazku.

Termín podání projektu - do 31. ledna 2024

Více zde: https://www.skipcr.cz/regiony/02-stredocesky-region/stredocesky-mesec/stredocesky-mesec-2024

Knížka pro prvňáčka 2023/2024

SKIP ČR vyhlašuje šestnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Více informací zde: https://www.skipcr.cz/projekty/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-2023-2024
Přihlášky od projektu zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVTdgxr53eBIe2yqWkEY6mHNJY_CRwm9JF1L89hpp6r6YUVg/viewform
Objednávky zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVTdgxr53eBIe2yqWkEY6mHNJY_CRwm9JF1L89hpp6r6YUVg/viewform