Knížka pro prvňáčka 2021/2022

SKIP ČR vyhlašuje již čtrnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR. Ve školním roce 2021/2022 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka – Dubánek a tajný vzkaz.
Objednávky – https://forms.gle/vusQtHHbU9JeT5Vw5
Více informací na - https://skip.osvobozena-knihovna.cz/projekty/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-20212022

ČTK - nabídka knihovnám

ČTK ve spolupráci s Evropským parlamentem nabízí knihovnám zdarma přístup do Infobanky ČTK se zpravodajstvím o evropských záležitostech.
Každý den v průměru 100 aktuálních zpráv z Evropy s ověřenými fakty a ve věcných a historických souvislostech.
Nabídka je platná od září 2021 do prosince 2022.
Poté bude možné přístup prodloužit za zvýhodněných finančních podmínek. Po domluvě je také možné rozsah databáze rozšířit.

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-nabizi-knihovnam-a-jejim-ctenarum-zpravy-o-eu-zdarma/2098379

Přístup do databáze můžete objednat na: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo +420 222 098 348 
Zaškolení práce Infobankou ČTK nabízíme on-line i osobně.

Středočeský Kramerius

Ve středu 6. října 2021 proběhl ve Středočeské knihovně v Kladně 9. a 10. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius, tzn. Středočeský Kramerius 2020 a Středočeský Kramerius 2021.
Toto ocenění má být inspirací a motivací knihovníků neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti a vzájemné spolupráci. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů našeho kraje.
Z našeho obsluhovaného regionu obdržela ocenění za rok 2020 paní Věra Humlová z Obecní knihovny Zvole. 
Za rok 2021 obdržela Středočeského Krameria paní Marie Kuchařová z Obecní knihovny v Drahlíně. 
Blahopřejeme a děkujeme.


IMG 5156 IMG 5149IMG 6846 IMG 6840

Vyhlášení dotačních programů VISK a K21 na rok 2022

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů
vyhlašuje pro rok 2022 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK - více zde https://visk.nkp.cz/

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21 - více zde https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

UZÁVĚRKA 10. PROSINCE 2021

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html
Bližší informace: Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)
Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1,3)