Středočeský Kramerius 2023

V pondělí 2. října 2023 proběhl ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně již 12. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Toto ocenění je inspirací a motivací knihovníků neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti a vzájemné spolupráci. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů našeho kraje.
Letošním Středočeský Krameriem za obsluhovaný region Příbram se stala paní Ing. Marie Malinská z Obecní knihovny v Neumětelích.
Slavnostního předání ceny Středočeský Kramerius se mimo oceněné, zúčastníli také statostky a starostové obcí, ve kterých oceněné knihovny pracují, dále Mgr. Václav Švenda, krajský radní pro kulturu, památky a cestní ruch, senátorka Mgr. Adéla Šípová, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR a Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče.
Paní Malinské děkujeme a gratulujeme.  

Kramerius 11  Neumětely 13

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2024

Ministerstvo kultury – odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2024 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,
na nekomerční projekty z oblasti knihoven.
1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven a kreativních odvětví
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na: https://visk.nkp.cz/
Knihovna 21. století též na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2023 !!!

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová      tel.: 257 085 216             (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)
Mgr. Soňa Poláková       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.          (K 21)
PhDr. Vít Richter             tel.: 603 223 627             (VISK 3)

Týden knihoven 2023

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje již 27. ročník Týdne knihoven s motem UŽ JSME ZPÁTKY!
Týden knihoven se koná od 2. do 8. října 2023.
Logo Týdne  knihoven: https://www.skipcr.cz/dokumenty/tyden-knihoven-2023
Plakát ke stažení zde: https://www.skipcr.cz/dokumenty/tyden-knihoven-2023-bila-varianta
https://www.skipcr.cz/dokumenty/tyden-knihoven-2023-modra-varianta
Vše o Týdnu knihoven naleznete zde: https://www.tydenknihoven.cz/

Národní plán obnovy (NPO) - Vzdělávání

Středočeská vědecká knihovna v Kladně získala finanční prostředky ve výši 671 700 Kč na jednoletý projekt Rozvoj měkkých dovedností pracovníků
v kulturním a kreativním sektoru ve Středočeském kraji
. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.
Díky výzvě Národního plánu obnovy (NPO) se bude realizovat série kurzů, které budou zaměřeny na digitální dovednosti, oblast finanční gramotnosti, manažerské dovednosti včetně komunikačních.
Projekt je finančně podpořen také z rozpočtu Středočeského kraje.
Účast na kurzech bude bezplatná.

V Knihovně Jana Drdy Příbram se budou konat tyto kurzy:
26. 10. 2023 - Time management
23. 11. 2023 - Komunikace s publikem a moderování diskuze
7. 12. 2023 -   Lektorské dovednosti. 
 

Více zde: https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/vzdelavani-narodni-plan-obnovy