SUK - čteme všichni 2021

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 29. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti.
Cílem Ceny je ocenit hodnotná literární díla, vydaná v roce 2020 pro děti a mládež, a mimořádné počiny školních knihoven. Cena upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí.

Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích:

  • Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“
  • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
  • Počin školních knihoven

Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují sami dětští čtenáři. Hlasování probíhá ode dne vyhlášení do 28. února 2022 včetně.

Děti mohou hlasovat pro jakoukoli knihu, kterou v předchozím roce přečetly. Není nutné, aby byla v daném roce vydaná!

Hlasovat je možno elektronicky zde: https://www.npmk.cz/form/cena-suk-cteme-vsichni-kategorie. Je také možné zaslat hlasovací lístky i poštou na adresu Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1, 110 00. Formuláře ke stažení zde https://www.npmk.cz/kni.../sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni.

Krásné vánoční svátky

Vánoce

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2022 vám všem přeje Oddělení regionálních služeb Knihovny Jana Drdy Příbram.

Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2021

Výkaz (Kult (MK) 12-01) je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2021.
Zpravodajská jednotka (knihovna) je povinna poskytnou všechny požadované údaje. Ochrana údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
KNIHOVNY ZASÍLAJÍ VÝKAZ DO POVĚŘENÉ KNIHOVNY, tj. do Knihovny Jana Drdy Příbram.
Termín: 31. ledna 2022
Formulář ke stažení zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky
Deník veřejné knihovny (silný i slabý) na rok 2021 zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky