Aktuálně: Knihovny a koronavirus

Od 1. 7. 2020 jsou pro knihovny povinná tato opatření:

-
zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
- u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
- ruší se povinná ochrana úst a nosu

Více zde: https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

Kamarádka knihovna

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP vyhlašují již 8. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti (oddělení pro děti
ve veřejné knihovně) s názvem
Kamarádka knihovna.

Přihlášky do soutěže je možné zaslat nejpozději do 31.7.2020. Všichni přihlášení dostanou další pokyny a informace.
Více o soutěži Kamarádka knihovna naleznete zde: http://www.kamaradkaknihovna.cz/