STŘEDOČESKÝ FOND KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK 2024

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 032-28/2023/ZK ze dne 30. 10. 2023 byl vyhlášen
Program 2024 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
od 3. ledna 2024 od 9:00 hodin do 24. ledna 2024 do 16:00 hodin.

Veškeré informace včetně metodického pokynu naleznete zde: https://kr-stredocesky.cz/web/dotace/program-2024-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-zakladnich-knihoven-z-rozpoctu-stredoceskeho-kraje-ze-stredoceskeho-fondu-kultury-a-obnovy-pamatek

Program 2024 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Středočeský měšec 2024

SKIP 02 vyhlašuje dotační program pro malé knihovny na rok 2024 s názvem Středočeský měšec.

Podmínky účasti: členství ve SKIP02 (institucionální, případně individuální členství v délce minimálně 1 roku v okamžiku podání žádosti) a velikost knihovny - od 0,1 do 1 pracovního úvazku.

Termín podání projektu - do 31. ledna 2024

Více zde: https://www.skipcr.cz/regiony/02-stredocesky-region/stredocesky-mesec/stredocesky-mesec-2024