Knížka pro prvňáčka 2023/2024

SKIP ČR vyhlašuje šestnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Více informací zde: https://www.skipcr.cz/projekty/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-2023-2024
Přihlášky od projektu zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVTdgxr53eBIe2yqWkEY6mHNJY_CRwm9JF1L89hpp6r6YUVg/viewform
Objednávky zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVTdgxr53eBIe2yqWkEY6mHNJY_CRwm9JF1L89hpp6r6YUVg/viewform

Středočeský Kramerius 2023

V pondělí 2. října 2023 proběhl ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně již 12. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Toto ocenění je inspirací a motivací knihovníků neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti a vzájemné spolupráci. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů našeho kraje.
Letošním Středočeský Krameriem za obsluhovaný region Příbram se stala paní Ing. Marie Malinská z Obecní knihovny v Neumětelích.
Slavnostního předání ceny Středočeský Kramerius se mimo oceněné, zúčastníli také statostky a starostové obcí, ve kterých oceněné knihovny pracují, dále Mgr. Václav Švenda, krajský radní pro kulturu, památky a cestní ruch, senátorka Mgr. Adéla Šípová, PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR a Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče.
Paní Malinské děkujeme a gratulujeme.  

Kramerius 11  Neumětely 13

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2024

Ministerstvo kultury – odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2024 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,
na nekomerční projekty z oblasti knihoven.
1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven a kreativních odvětví
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na: https://visk.nkp.cz/
Knihovna 21. století též na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2023 !!!

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová      tel.: 257 085 216             (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)
Mgr. Soňa Poláková       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.          (K 21)
PhDr. Vít Richter             tel.: 603 223 627             (VISK 3)

Týden knihoven 2023

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje již 27. ročník Týdne knihoven s motem UŽ JSME ZPÁTKY!
Týden knihoven se koná od 2. do 8. října 2023.
Logo Týdne  knihoven: https://www.skipcr.cz/dokumenty/tyden-knihoven-2023
Plakát ke stažení zde: https://www.skipcr.cz/dokumenty/tyden-knihoven-2023-bila-varianta
https://www.skipcr.cz/dokumenty/tyden-knihoven-2023-modra-varianta
Vše o Týdnu knihoven naleznete zde: https://www.tydenknihoven.cz/