Provoz knihoven od 8. 6. 2021

Od 1. července 2021 jsou zrušena Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinného testování zaměstnanců

Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určena pro provoz:
- Koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých, představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních.
- Kongresů, vzdělávacích akcích a zkoušek v prezenční formě.
- Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
- Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.
- Spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce.

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021/

Bookstart - S knížkou do života 2022

Byl otevřen nový ročník projektu S knížkou do života - Bookstart pro rok 2022.

Registrace bude otevřena do 15. 7. 2021.  Na základě Vašich požadavků a při vytvoření rezervy může být obnovena ještě v dalších termínech.
Vše k projektu naleznete na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti
Sety můžete objednávat na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular

Na rok 2022 jsou připraveny 2 typy setů:

  • pro nejmenší (0 - 3 roky)
  • pro tříleté děti (3 - 6 let) pro děti, které s projektem rostou již třetí rok, i pro ty, které se se svými rodiči nově zapojí

Provoz knihoven od 10. 5. 2021

Pro provoz knihoven od 10. 5. 2021 platí stejná pravidla a omezení jako doposud. Ústřední knihovnická rada na zasedání dne 7. 5. 2021 podpořila stávající doporučení Ministerstva kultury:

  • omezit provoz knihovny na půjčování dokumentů mimo budovu knihovny a vracení,
  • pobyt návštěvníků uvnitř prostor knihovny omezit na nezbytně nutnou dobu,
  • ve zdůvodněných případech umožnit přístup k prezenčním materiálům, kopírování dokumentů nebo výpočetní technice