Březen měsíc čtenářů 2024

SKIP vyhlašuje již patnáctý ročník akce Březen – měsíc čtenářů s mottem S knížkou do života – životem s knihou.
Další informace o Březnu – měsíci čtenářů, včetně nových plakátů, najdete na samostatném webu - https://www.brezenmesicctenaru.cz/