Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář

Autorka komentáře knihovního zákona JUDr. Tereza Danielisová z Městské knihovny v Praze se pečlivě věnuje všem ustanovením zákona a vysvětluje tak čtenáři informace o systému knihoven, rozdělení knihoven, jejich povinnosti, podpora, informace ke knihovnímu fondu, úloze Národní knihovny, postavení krajských knihoven, nebo třeba ustanovení o přestupcích. Zároveň čtenáři přibližuje i předchozí právní úpravu a zároveň úpravu evropskou, která ovlivňuje i náš zákon.
Knihu vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.
Knihu si můžete zatím předobjednat na: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/knihovni-zakon-c-257-2001-sb-komentar.p4746.html

 

Den pro dětskou knihu 2018

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 12. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu.
Termín je stanoven na sobotu 1. prosince 2018, tj. sobotu před 1.nedělí adventní.
Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. Tento den je vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Doporučují se především výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři). Při této akci jde totiž opravdu primárně o KNIHU.
Materiály ke stažení zde: http://www.dendetskeknihy.cz/ke-stazeni
Více o Dnu pro dětskou knihu zde: http://www.dendetskeknihy.cz/

Knihovna roku 2018

9. října 2018 předal ministr kultury Antonín Staněk v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2018“. Knihovnou roku 2018 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic z Moravskoslezského kraje. Zvláštní ocenění získaly Místní knihovna Černotín z Olomouckého kraje a Obecní knihovna Horní Ves z kraje Vysočina.
Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získal Mgr. Roman Giebisch, PhD., předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém prostředí s názvem S knížkou do života. Zvláštní ocenění obdržela Knihovna města Ostravy za vedení klubové činnosti jako významného sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi.

Ocenění „Městská knihovna roku 2018“ získala Regionální knihovna Karviná. Tuto cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ceny předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a místopředseda Svazu měst a obcí Vlastimil Picek.

Více zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku
https://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2018/knihovna-roku-ceny-udelene-roku-2018