Tritius REKS

Knihovní systém Tritius REKS pro malé obecní knihovny

Knihovna Jana Drdy Příbram přešla od roku 2019 na  webový knihovní systém Tritius. Tento knihovní systém 3. generace je nyní přístupný i vám. Zatímco Clavius REKS byl speciální minimalistickou variantou Clavia, Tritius REKS je plnohodnotným systémem, jen je nastaven pro snadnější používání. V principu tedy umožňuje mnohem více funkcí a možností i pro vaši obecní knihovnu.

Obecní knihovny, které byly dosud připojeny v systému Clavius REKS,  neplatí novou licenci Tritius REKS​. Ze stávajícího systému jsou jejich data převedena v rámci ceny implementace, kterou uhradila naše knihovna.

U nového systému Tritius se po přechodu na nový systém​​ platí​​ udržovací​​ poplatek​, a to každoročně na základě jednoduché smlouvy s firmou Tritius.

Licence​​ Tritius​​ REKS ​​obsahuje:

  • katalogizaci všech druhů dokumentů vč. stahování záznamů z jiných knihoven
  • webový katalog pro čtenáře s možností půjčování elektronických knih
  • evidenci čtenářů a výpůjček – výpůjční protokol
  • revizi fondu (inventuru fondu knihovny)
  • komfortní podporu pro výměnné soubory z regionální knihovny

Roční ​​poplatek obsahuje:

  • využívání všech výše uvedených základních částí knihovního systému Tritius
  • získání všech nových verzí systému Tritius
  • poskytování záručního a mimozáručního servisu prostřednictvím naší knihovny

Případné dotazy prosím směřujte na oddělení regionálních služeb knihovnám (metodika) nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

KNIHOVNA ROKU 2019

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena
KNIHOVNA ROKU 2019,
 
a vyzývá k podávání návrhů na její udělení CENA KNIHOVNA ROKU 2019  se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Cena Knihovna roku se uděluje v KATEGORIÍCH:
základní knihovna (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění) - je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci; předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku.
významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb - např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.