Tipy na dobré čtení pro děti na Knihovny.cz

Kolegové z Oddělení literatury pro děti a mládež Městské knihovny v Praze vytvořili seznam knih pro děti a mládež. Využili přitom i doporučující materiály dalších českých knihoven (Knihovna města Ostravy, Knihovna města Hradce Králové a Centra pro dětské čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně) nebo třeba výběr Nejlepší knihy dětem.
https://ctenidetem.knihovny.cz/

 

Výsledky dotačního řízení VISK 3 na rok 2020

Výsledky dotačního řízení programu VISK 3 na rok 2020 najdete  ne webu Ministerstva kultury - https://www.mkcr.cz/visk-verejne-informacni-sluzby-knihoven-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2020-2308.html
a na webu programu VISK 3 - https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

Dotaci lze čerpat a projekt realizovat včetně vyúčtování nejpozději do 31. prosince 2020.
Finanční prostředky NELZE PŘEVÁDĚT do následujícího roku.

Zde cituji upozornění, které vydalo MK v souvislosti s nouzovým stavem, aktuálně vyhlášeným v ČR: žádáme úspěšné účastníky výběrových dotačních řízení na podporu literatury (zejména literárních akcí), Knihovna 21. století a VISK, aby Ministerstvu kultury oznámili e-mailem případné posunutí termínu realizace projektu (akce).Tuto informaci prosím zašlete bezodkladně na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášení dotačních řízení.Pokud projekt nelze v současných podmínkách realizovat a nelze využít přesunu akce, informujte prosím Ministerstvo kultury shodným způsobem, a to i o dosud vynaložených nákladech u těchto projektů.
Více zde: https://www.mkcr.cz/dotacni-rizeni-25.html

Vyúčtování dotace z programu VISK 3 a K 21včetně závěrečné zprávy zasíláte Ministerstvu kultury dle podmínek příslušného Rozhodnutí o přidělení dotace do 15. ledna 2021.