STŘEDOČESKÝ FOND KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK 2023

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 034-19/2022/ZK ze dne 31. 10. 2022 tento „Program 2023 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek"

Žádosti pro rok 2023 bude možné podat v termínu od 4. ledna 2023 od 9:00 hodin do 23. ledna 2023 do 14:00.

Veškeré informace naleznete zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-zakladnich-knihoven