Uzavření knihoven

podle rozhodnutí vlády jsou knihovny od 22. 10. 2020 uzavřeny. Plné znění všech nařízení najdete na
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/

Z "Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb"
ZDE
zcela jasně nevyplývá, že knihovny mají být uzavřeny (respektive knihovny zde nejsou přímo jmenovány). Podle sdělení ředitele kanceláře ministra kultury pana Chmelíčka, Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22. 10. 2020 uzavřeny.

 

Vyhlášení dotačních programů Ministerstva kultury VISK a K21 pro rok 2021

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven. 

1) Program Veřejné informační služby knihoven - VISK
VISK též na: https://visk.nkp.cz/

2) dotační řízení Knihovna 21. století - K 21
K21 též na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html
 
Bližší informace:                                                               
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)
Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3, K 21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 1,3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2020 !!!

Nová opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 18. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření platná od 18. 9. 2020 od 18:00 hodin.

...zajistit:
"e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
- zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
- u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,"
Mimořádné opatření omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 18. 9. 2020

Knihovna roku a Městská knihovna roku 2020

V letošním roce byl vyhlášen již 11. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2020. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Středočeský kraj v letošním roce reprezentuje Městská knihovna Dobříš.

Cena Knihovna roku 2020 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knhovna roku uděluje ministr kultury České republiky. Letos byla za Středočeský kraj nominována Obecní knihovna Hradištko.

Obecní knihovně Hradištko a Městské knihovně Dobříš držíme palce!!!!