Národní plán obnovy (NPO) - Vzdělávání

Středočeská vědecká knihovna v Kladně získala finanční prostředky ve výši 671 700 Kč na jednoletý projekt Rozvoj měkkých dovedností pracovníků
v kulturním a kreativním sektoru ve Středočeském kraji
. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.
Díky výzvě Národního plánu obnovy (NPO) se bude realizovat série kurzů, které budou zaměřeny na digitální dovednosti, oblast finanční gramotnosti, manažerské dovednosti včetně komunikačních.
Projekt je finančně podpořen také z rozpočtu Středočeského kraje.
Účast na kurzech bude bezplatná.

V Knihovně Jana Drdy Příbram se budou konat tyto kurzy:
26. 10. 2023 - Time management
23. 11. 2023 - Komunikace s publikem a moderování diskuze
7. 12. 2023 -   Lektorské dovednosti. 
 

Více zde: https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/vzdelavani-narodni-plan-obnovy

Knihovna roku 2023

Do soutěže Knihovna roku 2023 - Základní knihovna byla za Středočeský kraj nominována Obecní knihovna Dolní Břežany. Dnes 28. 8. v 9.00 hodin ráno
do knihovny zavítala celostátní hodnotitelská komise. 
Více o Obecní knihovně Dolní Břežany naleznete zde: https://www.ric-dolnibrezany.cz/knihovna-2/
Více o soutěži Knihovna roku najdete zde: https://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2023
Držíme naší dolnobřežanské knihovně palce!


20230828 091028          IMG 3300

Funkční (NE)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi

Ve čtvtek 7. září 2023 proběhne v Ústřední půjčovně pro děti v KJD Příbram kurz na téma Funkční (NE)gramotnost aneb jak pracovat s informacemi. Kurz  je finančně podpořen MK ČR v rámci programu VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Kurz povede doc. PhDr. Richard Papík, PhD.