Roční statistický výkaz o knihovně za rok 2022

Výkaz (Kult (MK) 12-01) je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2022.
Zpravodajská jednotka (knihovna) je povinna poskytnou všechny požadované údaje. Ochrana údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
KNIHOVNY ZASÍLAJÍ VÝKAZ DO POVĚŘENÉ KNIHOVNY, tj. do Knihovny Jana Drdy Příbram.
Termín: 31. ledna 2023
Formulář ke stažení zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky
Deník veřejné knihovny (silný i slabý) na rok 2022 zde: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky

STŘEDOČESKÝ FOND KULTURY A OBNOVY PAMÁTEK 2023

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 034-19/2022/ZK ze dne 31. 10. 2022 tento „Program 2023 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek"

Žádosti pro rok 2023 bude možné podat v termínu od 4. ledna 2023 od 9:00 hodin do 23. ledna 2023 do 14:00.

Veškeré informace naleznete zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/program-2023-pro-poskytovani-dotaci-na-podporu-zakladnich-knihoven

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2022/2023

SKIP ČR vyhlašuje patnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.
Knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.