Vyhlášení 2. kola programu VISK3 na rok 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2021
2. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

  • na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů,
  • a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,
    na nekomerční projekty z oblasti knihoven.
    1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
    VISK 3 - Informační centra knihoven

!!! Uzávěrka: 10. června 2021 !!!

 Více najdete zde: https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni