Březen měsíc čtenářů 2022

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již třináctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.
Logo BMČ si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/o-nas/loga .
Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách udržitelnost.
Plakáty jsou připraveny pro propagaci akcí a aktivit připravených k Březnu měsíci čtenářů: https://drive.google.com/file/d/1pi6VrE5_jRAfeqZRWxwNBkV52E-Belz1/view Do volné bílé plochy můžete vložit vlastní text.
Knihovny své akce mohou registrovat na - http://www.brezenmesicctenaru.cz/registrace/