Týden knihoven 2022

Ve dnech 3. října - 9. října proběhne již 26. ročník Týdne knihoven https://www.tydenknihoven.cz/! Tuto celostátní akci vyhlašuje Svaz knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP). 
V tomto roce je hlavním komunikačním tématem UDRŽITELNOST. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách https://udrzitelna.knihovna.cz/ . Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.
Zaregistrujte své akce k letošnímu Týdnu knihoven, nad kterým převzal záštitu již tradiční partner - Svaz měst a obcí https://www.smocr.cz/
Své akce můžete registrovat zde: https://www.tydenknihoven.cz/registrace/.
Udržitelnost v knihovnách - https://koncepce.knihovna.cz/2022-udrzitelnostvknihovnach-pridejte-se/