Knihovna roku 2023

Do soutěže Knihovna roku 2023 - Základní knihovna byla za Středočeský kraj nominována Obecní knihovna Dolní Břežany. Dnes 28. 8. v 9.00 hodin ráno
do knihovny zavítala celostátní hodnotitelská komise. 
Více o Obecní knihovně Dolní Břežany naleznete zde: https://www.ric-dolnibrezany.cz/knihovna-2/
Více o soutěži Knihovna roku najdete zde: https://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2023
Držíme naší dolnobřežanské knihovně palce!


20230828 091028          IMG 3300