Národní plán obnovy (NPO) - Vzdělávání

Středočeská vědecká knihovna v Kladně získala finanční prostředky ve výši 671 700 Kč na jednoletý projekt Rozvoj měkkých dovedností pracovníků
v kulturním a kreativním sektoru ve Středočeském kraji
. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.
Díky výzvě Národního plánu obnovy (NPO) se bude realizovat série kurzů, které budou zaměřeny na digitální dovednosti, oblast finanční gramotnosti, manažerské dovednosti včetně komunikačních.
Projekt je finančně podpořen také z rozpočtu Středočeského kraje.
Účast na kurzech bude bezplatná.

V Knihovně Jana Drdy Příbram se budou konat tyto kurzy:
26. 10. 2023 - Time management
23. 11. 2023 - Komunikace s publikem a moderování diskuze
7. 12. 2023 -   Lektorské dovednosti. 
 

Více zde: https://www.svkkl.cz/pro-knihovny/vzdelavani-narodni-plan-obnovy