Vyúčtování dotačních titulů VISK 3 a K21 za rok 2017

Formuláře pro vyúčtování dotací poskytnutých Ministerstvem kultury na rok 2017 z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) a Knihovna 21. století naleznete na těchto stránkách:
VISK 3
https://www.mkcr.cz/formulare-pro-vyuctovani-dotaci-visk-a-knihovna-21-stoleti-pro-rok-2017-1654.html

http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni
Formuláře pro další podprogramy VISK najdete na jednotlivých podprogramech.
Knihovna 21. století
https://www.mkcr.cz/formulare-pro-vyuctovani-dotaci-visk-a-knihovna-21-stoleti-pro-rok-2017-1654.html
http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

 

 

Dotační programy Středočeského kraje 2018

Dne 5. 12. 2017 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo svým usnesením č. č. 020-11/2017/ZK „Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek".
Žádosti pro rok 2018 bude možné podat v termínu od 22. ledna 2018 od 9.00 hodin do 31. ledna 2018 do 16.00 hodin.
Jedním z programů je "Podpora obecních knihoven"
Více na:
http://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/podpora-obecnich-knihoven

Hezké Vánoce

vánoční přání

Spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů Vám přeje kolektiv Oddělení regionálních služeb Knihovny Jana Drdy Příbram