Změna přístupové adresy Clavius REKS a změna adresy on-line katalogů

Knihovna Jana Drdy se připravuje na přijetí nařízení o ochraně osobních dat GDPR. V této souvislosti došlo ke změně přístupové adresy na Clavius - REKS.
Přihlašovat se můžete přes: https://katalog1.kjd.pb.cz/l.dll?reks
Všechny přístupové údaje knihovny (uživatel a heslo) zůstaly stejné jako doposud.

Zároveň se změnily adresy on-line katalogů. Je potřeba upravit odkazy na webových stránkách knihovny, popř. webových stránkách obecních úřadů.
Nové odkazy najdete na stránce:https://katalog1.kjd.pb.cz/

Děkujeme za pochopení a v případě jakýchkoliv dotazů zavolejte či napište.

 

ROČNÍ VÝKAZ O KNIHOVNĚ za rok 2017

Výkaz (Kult (MK) 12-01) je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2017. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajská jednotka (knihovna) je povinna poskytnout všechny požadované údaje.
KNIHOVNY ZASÍLÁJÍ VÝKAZ DO POVĚŘENÉ KNIHOVNY, tj. do Knihovny Jana Drdy v Příbrami.
Nejpozdější termín je 1. února 2018.
Formulář si můžete stáhnout zde: http://www.nipos-mk.cz/?cat=88

 

Anketa Suk - čteme všichni a Dětský knihomol 2017

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje již 25. ročník čtenářské ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2017.
Anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež změnila název na "Dětský knihomol 2017".
Anketní lístky a plakát jsou ke stažení zde: http://npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni

Vyplněné anketní lískty zasílejte nejspozději do 20. března 2018 na adresu:
Pedagogická knihovna J. A. Komenského
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1
Na obálku napište Dětský knihomol 2017

V lednu bude spuštěno také elektronické hlasování na webu http://npmk.cz/knihovna/