Co dokáže knihovna?

Na Katedře informačních studií a knihovnictví v Brně pod záštitou Národní knihovny, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR vznikl zajímavý projekt Co dokáže knihovna? Mapa sociální inovací v knihovnách.
Více o projektu se dozvíte zde: https://codokaze.knihovna.cz/
Web Co dokáže knihovna? soustředí příklady dobré praxe, které lze využít i pro sdílení know-how mezi knihovnami navzájem. U každé služby či aktivity najdete kontakt na odpovědnou osobu.