Aktuálně: Knihovny a koronavirus

Od 1. 7. 2020 jsou pro knihovny povinná tato opatření:

-
zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
- u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,
- ruší se povinná ochrana úst a nosu

Více zde: https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus