Kamarádka knihovna

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP vyhlašují již 8. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti (oddělení pro děti
ve veřejné knihovně) s názvem
Kamarádka knihovna.

Přihlášky do soutěže je možné zaslat nejpozději do 31.7.2020. Všichni přihlášení dostanou další pokyny a informace.
Více o soutěži Kamarádka knihovna naleznete zde: http://www.kamaradkaknihovna.cz/