Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů

Ve čtvrtek 22. září 2022 proběhl pro knihovny pověřeného regionu Příbram vzdělávací kurz Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů. Kurz byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programi VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Účastníci kurzu se seznámili s některými nástroji pro online komunikaci, např. Jitsi Meet, Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Došlo také  k praktickému vyzkoušení a porovnání silných a slabých stránek.
chris montgomery smgTvepind4 unsplash

Prevence a řešení náročných komunikačních situací, asertivita v práci knihovníka

Dne 9. června 2022 proběhl ve spolupráci s SVK Kladno a v rámci výkonu RF ve Středočeském kraji seminář na téma Prevence a řešení náročných komunikačních situací, asertivita v práci knihovníka. Lektorkou semináře, byla paní Ing. Petra Palasová, která působí jako lektorka, trenérka a konzultantka
ve firemním vzdělávání. Specializuje se na témata propojená s psychosociálními dovednostmi.
Seminář byl určen  především praocvníkům v přímých službách.

asertitiva2          asertivita1

Canva - jednoduchý grafický nástroj

26. května 2022 se konal v Knihovně Jana Drdy Příbram ve spolupráci s SVK Kladno a v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků 
kurz Canva: jednoduchý grafický nástroj. Lektorkou kurzu byla paní Mgr. Anna Nováková. 

IMG 6243IMG 6242