Výkaz o knihovně za rok 2013

Roční výkaz o knihovně za rok 2013 - Kult (MK) 12-01 - je součástí "Programu statistických zjišťování na rok 2013" (dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů) a zpravodajská jednotka (tedy provozovatel knihovny=obecní knihovna) je povinna poskytnout všechny požadované údaje do 31. ledna 2014. Všechny knihovny našeho obsluhovaného regionu zasílají výkaz do oddělení regionálních služeb Knihovny Jana Drdy v Příbrami (nám. T. G. Masaryka 156, 261 01 Příbram 1).

„SUK – Čteme všichni“

„SUK – Čteme všichni" je název celostátní ankety o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti a mládež, která byla vydána v roce 2013.

13. ročník výročních knižních cen Magnesia Litera

Občanské sdružení Litera vyhlásilo třináctý ročník výročních knižních cen Magnesia Litera. Nakladatelé, agentury, spolky i fyzické osoby mohou přihlašovat knihy, které poprvé vyšly v roce 2013. Podmínkou je zaslání vyplněné přihlášky a nejméně dvou výtisků přihlašované knihy.

Internetové vysílání Středočeského kraje

Středočeský kraj spustil internetové vysílání svého videomagazínu. Vycházet bude dvakrát měsíčně a obohatí informovanost občanů. Zhruba patnáctiminutový pořad nabídne čtyři až šest zpravodajských reportáží mapující zajímavé akce v kraji. Součástí bude i přehled aktuálních kulturních akcí.