Školení - Šablony webu obecní knihovny

Oddělení regionálních služeb Knihovny Jana Drdy v Příbrami zve zájemce na seminář s tématem "Šablony webu obecní knihovny". Vzdělávání se koná v úterý 12. listopadu 2013 od 9,30 hod. ve Společenském sále (3.patro) v KJD na náměstí T.G. Masaryka 156. Přednášet bude Mgr. Anna Nováková.

Středočeský Fond kultury a obnovy památek pro rok 2014

SKDo dotačního titulu Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 se žádosti, pro všechny oblasti podpory, budou podávat v termínu od 4. listopadu (9:00 hod.) do 20. prosince 2013 (14:00 hod.). Žádosti o dotace se opět podávají pro rok 2014 prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz/. Zároveň se žádosti podávají písemně na příslušném formuláři vygenerovaném internetovou aplikací prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2014

ministerstvo-kulturyMinisterstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2014 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ocenění "Středočeský Kramerius"

Kopie č. - Knihovna StasovVe středu 2. října 2013 se konal již druhý ročník ocenění dobrovolných knihovníků Středočeský Kramerius. Ocenění předával radní pro oblast kultury a památkové péče Ing. Zdeněk Štefek spolu s předsedou Komise pro kulturu a památkovou péči panem Pavlem Volfem.

Za region Příbram byla oceněna paní Venuše Rudolfová z Obecní knihovny Stašov.

GRATULUJEME všem oceněným.