13. ročník výročních knižních cen Magnesia Litera

Občanské sdružení Litera vyhlásilo třináctý ročník výročních knižních cen Magnesia Litera. Nakladatelé, agentury, spolky i fyzické osoby mohou přihlašovat knihy, které poprvé vyšly v roce 2013. Podmínkou je zaslání vyplněné přihlášky a nejméně dvou výtisků přihlašované knihy.

Internetové vysílání Středočeského kraje

Středočeský kraj spustil internetové vysílání svého videomagazínu. Vycházet bude dvakrát měsíčně a obohatí informovanost občanů. Zhruba patnáctiminutový pořad nabídne čtyři až šest zpravodajských reportáží mapující zajímavé akce v kraji. Součástí bude i přehled aktuálních kulturních akcí.

Školení - Šablony webu obecní knihovny

Oddělení regionálních služeb Knihovny Jana Drdy v Příbrami zve zájemce na seminář s tématem "Šablony webu obecní knihovny". Vzdělávání se koná v úterý 12. listopadu 2013 od 9,30 hod. ve Společenském sále (3.patro) v KJD na náměstí T.G. Masaryka 156. Přednášet bude Mgr. Anna Nováková.

Středočeský Fond kultury a obnovy památek pro rok 2014

SKDo dotačního titulu Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 se žádosti, pro všechny oblasti podpory, budou podávat v termínu od 4. listopadu (9:00 hod.) do 20. prosince 2013 (14:00 hod.). Žádosti o dotace se opět podávají pro rok 2014 prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz/. Zároveň se žádosti podávají písemně na příslušném formuláři vygenerovaném internetovou aplikací prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.