Změny na poli soukromého práva

Počínaje 1. lednem 2014 dochází v České republice k jedné z největších změn na poli soukromého práva za posledních 50 let. K tomuto datu nabývají účinnosti 3 zcela nové právní předpisy, které budou upravovat pravidla soukromého života každého z nás. 

Týden knihoven 2013

 

TK 2013Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 17. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto zní S námi jen all inklusive!

PŘEJEME

VŠEM KLIDNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY