Vzdělávání a porada knihovníků profesionálních knihoven

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhne v Knihovně Jana Drdy Příbram kurz na téma Facebook vaší knihovny a další sociální sítě. Kurz je spolufinancován MK ČR
z programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

 

Ve čtvrtek 27. listopadu se uskuteční taktéž v Knihovně J. Drdy Příbram porada knihovníků profesionálních knihoven pověřeného regionu Příbram.