Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů

Ve čtvrtek 22. září 2022 proběhl pro knihovny pověřeného regionu Příbram vzdělávací kurz Setkávání a vzdělávání pomocí online nástrojů. Kurz byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programi VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Účastníci kurzu se seznámili s některými nástroji pro online komunikaci, např. Jitsi Meet, Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Došlo také  k praktickému vyzkoušení a porovnání silných a slabých stránek.
chris montgomery smgTvepind4 unsplash