Prevence a řešení náročných komunikačních situací, asertivita v práci knihovníka

Dne 9. června 2022 proběhl ve spolupráci s SVK Kladno a v rámci výkonu RF ve Středočeském kraji seminář na téma Prevence a řešení náročných komunikačních situací, asertivita v práci knihovníka. Lektorkou semináře, byla paní Ing. Petra Palasová, která působí jako lektorka, trenérka a konzultantka
ve firemním vzdělávání. Specializuje se na témata propojená s psychosociálními dovednostmi.
Seminář byl určen  především praocvníkům v přímých službách.

asertitiva2          asertivita1