Využití webových aplikací v informačním vzdělávání

V rámci programu VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků připravila Knihovna Jana Drdy ve spolupráci s SVK Kladno kurz Využití webových aplikací v informačním vzdělávání. Kurz byl na poslední chvíli přesunut do online prostředí. V rámci kurzu představila lektorka K. Savincová z Ústřední knihovny Univerzity Karlovy práci v aplikaci Powtoon, Unsplash, Mentimeter, Padlet a Kahoot.