Feedback pomocí dotazníků

Ve čtvrtek 6. května 2021 od 9.00 hodin se bude konat online kurz Feedback pomocí dotazníků. Kurz je přednostně určen pro region Příbram. 
Účastníci se na kurzu seznámi s funkcí online nástrojů pro zpracování zpětných vazeb. Patří sem např. Survio a Google Forms. Tyto nástroje lze využívat při hodnocení spokojenosti uživatelů knihovny (dotazníky).
Kurz se koná s podporou MK ČR v rámci programu VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.